T R I B O T E H N I K A   d.o.o.

za usluge, servisiranje i trgovinu

 

 

 

 

 

 

TRIBOTEHNIKA d.o.o.  ima reference u mnogim tvrtkama od kojih su najznačajnije:

      - HEP

      - APO

      - Zagrebačka pivovara

      - ZET

      - KRAŠ

      - COCA-COLA

      - TČ JADRAN

      - ARZ