T R I B O T E H N I K A   d.o.o.

za usluge, servisiranje i trgovinu

 

 

 

 

 

 

 

TRIBOTEHNIKA d.o.o.  ZAGREB, Fallerovo šetalište 22

Tvrtka je osnovana 1993. godine, svoju djelatnost temelji na vlastitom know-how-u, znanju i iskustvu svojih djelatnika u području proizvodnje i primjene maziva i srodnih sredstava, kao i iskustvu u organizaciji proizvodnje i održavanja i rukovođenju.

U obavljanje poslova su uključena 4 stalno uposlena djelatnika:

   diplomirani inženjer elektrotehnike
   diplomirani inženjer kemijske tehnologije
   diplomirani inženjer strojarstva i zaštite okoliša
   komercijalist