T R I B O T E H N I K A   d.o.o.

za usluge, servisiranje i trgovinu

 

 

 

 

 

 

 

Fallerovo šetalište 22, 10 000 Zagreb

tel / fax : +385/1-36-55-723

mob. : +385/91-36-55-723

 

E - mail :

kontakt adresa:
tribotehnika@tribotehnika.hr

Zlatko Zimakijević, direktor
zlatko.zimakijevic@tribotehnika.hr

Ruža Zimakijević, tehnički rukovoditelj
ruza.zimakijevic@tribotehnika.hr

Vladimir Zimakijević
vladimir.zimakijevic@tribotehnika.hr

Stanislav Zimakijević
stanislav.zimakijevic@tribotehnika.hr